Nyt sted sikrer dig hurtigt og nemt at finde en god bolig

At miste er en yderst stor sorg for de pårørende. Livet sættes fuldstændig på pause for en stund, og et tomrum opstår i hjertet. Nye rutiner, traditioner og vaner skal dannes, mens fremtidige minder ikke inkluderer den afdøde. De mange nye ting, som man skal forholde sig til som efterladt, kan være overvældende. Ligeledes kan det have store økonomiske konsekvenser at miste en partner, mor eller far. Derfor er det en god idé at have styr på økonomi og arv, inden døden træder ind. På denne måde er der én ting mindre for de pårørende at tænke på i tumultens tid. 

Arveregler for ugifte samlevere og ægtefæller

Mister du din samlever eller ægtefælle, skal du til at træffe en lang række beslutninger. Er I gift, vil der altid være arving til ægtefællen som udgangspunkt. Andelen af arven afhænger af skrevne testamenter og børn. Har I ikke børn, vil du som udgangspunkt være enearving. Har I børn, vil børnene ligeledes være arvinger. I disse tilfælde vil du som ægtefælle typisk arve halvdelen, mens børnene vil arve den anden halvdel.

Er I i stedet samlevende med udvidet samlevertestamente, bør arvens andel fremgå af jeres testamente. Mange vælger at lade en del af arven gå til begravelsens eller bisættelsens udgifter. Herved får man den smukkeste afsked med den afdøde. Du kan ringe til bedemand i Vejle for at få hjælp til den svære tid.

Udbetaling af forsikringer og pension

Har I oprettet livsforsikring, vil der ved dødsfald blive udbetalt en forsikringssum til den/de personer, som ifølge aftalen er indsat som begunstiget. Som begunstiget ægtefælle skal du ikke betale boafgift af forsikringssummen. Det skal der i alle andre tilfælde, også selvom du er indsat som samlever. I kan også have oprettet en krydslivsforsikring. Dette fungerer som to forsikringer, der kan oprettes på en andens liv. Mister du din samlever eller ægtefælle, får du udbetalt en forsikringssum, som du ikke skal betale skat af.

I forhold til pension udbetales der automatisk et engangsbeløb fra ATP til den efterladte ægtefælle. Er I samlevere i stedet for, er det vigtigt, at I får oplyst ATP om dette. Herefter kan den efterladte samlever nemlig også få udbetalt et engangsbeløb ved dødsfald.

Betaling af skat og afgifter til arven

Mister du din samlever eller ægtefælle, før sidste års årsopgørelse er modtaget, skal du sørge for, at Skat indberettes eventuelle rettelser. Du kan enten gøre det selv eller få en anden arving til at gøre det. Type af skifteform har en effekt på, hvorvidt eventuel overskydende skat eller restskat opgøres.

Som udgangspunkt skal du betale afgift til Skifteretten, når du arver, og arven frigives. Afgiftens størrelse afhænger af boets størrelse samt valg af skifteform. Dertil skal boafgift af arven betales til staten. Størrelsen her afhænger af, hvordan du er familierelateret med den afdøde, samt hvor meget du arver. Boafgiften skal betales, hvis værdien af arven overstiger bundfradragsværdien. Er det tilfældet, er det kun den arvedel, som overstiger bundfradragsværdien, der skal betales. Boafgift skal dog ikke betales ved tab af registrerede partnere og ægtefæller.